BIL OPTIMERING

  • BIL OPTIMERING

  • (från 3500:-)

    En optimering innebär ökad prestanda och körglädje, men med lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp av miljöskadliga ämnen.

    Ökad effekt ger säkrare omkörningar, mera vridmoment som ger snabbare gasrespons och effektivare förbränning leder till även till lägre bränsleförbrukning.